FIILIS - Pitkäaikaistyöttömien tulevaisuusverstashanke (RAY, 2007 - 2010)

Fiilis-hankkeessa tarjottiin työttömille ja "tyhjän päällä" oleville tukea oman elämänpolun rakentamiseen. Tässä ryhmätoimintaan perustuvassa tulevaisuusverstaassa suurin osa osallistujista oli mielenterveyskuntoutujia.  Osallistujille pyrittiin tarjoamaan itseohjautuvuuteen ja omavastuisuuteen kannustava oppimisympäristö. Hankkeessa kehitettiin ohjausmalli, jonka lähtökohtana oli osallistujien tämänhetkinen elämäntilanne ja muutoksen mahdollisuuden näkeminen oman tulevaisuuden rakentamisessa.

Hanke päättyi kolmanteen toimintakauteen. Kolmannen ryhmän kohdalla tavoitteena oli, että kymmenestä ryhmätoiminnan aloittaneista puolet käy läpi koko prosessin. Ryhmän suoritti loppuun 7 henkilöä, joten tavoite ylittyi. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä eri kuntoutustahojen kanssa. Kaikki osallistujat tekivät henkilökohtaisen tulevaisuuden suunnitelman. Osalla tulevaisuuden suunnitelmat toteutuivat syksyllä: kaksi pääsi kouluun, yksi aloitti työharjoittelun ja kaksi meni työ-/kuntoutusvalmennuskurssille. Loppuarvioinnissa ryhmäläiset itse kokivat Fiiliksen suurimmaksi anniksi mielekkään tekemisen, tiedon saannin työllistymiseen ja koulutukseen liittyen sekä oman voimautumisen.