Jyvälän esittely

Jyvälän Setlementti ry toimii sitoutumattomana setlementtiperustansa tunnustavana kansalaisjärjestönä, joka tukee ihmisenä ja lähimmäisenä kasvamista, sosiaalista ja yhteiskunnallista toimintaa sekä edistää vuorovaikutusta ja keskinäistä avunantoa.

Yhdistys korostaa ihmisyyttä ja yhteisöllisyyttä tarkoituksenaan edistää kansalaisten henkistä kasvua, elämän hallintaa ja eettisyyttä. Jyvälä toimii ympäröivää yhteiskuntaa varten ja yhteiskunnan tarpeiden pohjalta. Tulevaisuuden suuntana toiminnassa on ylisukupolvinen setlementtityö. Jyvälä kuuluu Suomen Setlementtiliittoon.

Jyvälä on pitkäaikainen ja monipuolinen alueellinen toimija, jonka keskeisinä toimialoina ovat kasvatus, koulutus ja sosiaaliset hankkeet.

Jyvälän kansalaisopisto tarjoaa eri aihealueiden opetusta kehon ja mielen hyvinvoinnista tietoja ja taitoja vahvistaviin kursseihin. Myös tilauskurssit kuuluvat opiston palveluvalikoimaan. Kansalaisopistolta voi tilata opetusta omalle ryhmälle yksittäisistä kursseista räätälöityihin kokonaisuuksiin, esimerkiksi työhyvinvointi- tai virkistyspäivän ohjelmaksi.

Jyvälän Jälkkärit järjestää koululaisille ohjattua ja valvottua iltapäivätoimintaa useassa eri toimipisteessä.

Nuorisotoiminta järjestää harrastus- ja leiritoimintaa sekä erilaisia tapahtumia erityisesti peruskouluikäisille. Kaikenikäiset voivat tulla mukaan toimintaan vapaaehtoistyön kautta.

Jyvälän kansalaistoiminta tukee aktiivista kansalaisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia. Uusi Setlementtitalo tarjoaa kohtaamispaikan eri-ikäisille lähialueen asukkaille.

Jyvälän hanketoiminnalla pyritään vastaamaan valtakunnallisiin, alueellisiin ja ajankohtaisiin haasteisiin.


Jyvälän historiasta:

Tilattavissa:
Jyvälän historiikki
"Kuin toinen koti"