Jyvälän kansalaisopisto – strategiasta käytäntöön (OPH, 2013 - 2014)

Opetushallituksen rahoittama Jyvälän kansalaisopisto - strategiasta käytäntöön -hanke alkoi vuoden 2013 syksyllä ja päättyi vuoden 2014 lopussa. Strategiahanke toteutettiin kolmessa vaiheessa, ja sen tavoitteena oli:

1) kartoittaa Jyvälän kansalaisopiston toimintaympäristön ja -kulttuurin nykytilanne,

2) luoda strategia eli ideoida ja suunnitella tulevaa ja

3) rakentaa kehittämisohjelma eli miettiä käytännönläheisesti, miten ideat voidaan toteuttaa.

Strategia ja kehittämisohjelma kehitettiin tukemaan opetus- ja kulttuuriministeriön kansalaisopistolle myöntämää uutta ylläpitämislupaa. Koulutustehtävämme mukaan opetustarjonnan tulee tukea yksilön monipuolista kehittymistä niin, että hän voi kokea voivansa osallistua ja vaikuttaa aktiivisesti oman elämänsä kulkuun ja halutessaan myös eri yhteisöjen ja yhteiskunnan toimintaan.

Taustaa:

Laadukas ja monipuolinen opetustarjontamme vastasi toki jo ylläpitämisluvan mukaista koulutustehtäväämme, mutta halusimme kehittyä edelleen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että Jyvälän kansalaisopisto pyrkii lisäämään tulevaisuudessa osallistavaa koulutustarjontaa huomioiden myös työelämän ulkopuolella olevat. Tavoitteena oli myös luoda helposti saavutettavia matalan kynnyksen oppimisympäristöjä, jotta mahdollisimman moni voi halutessaan osallistua kursseillemme.

Strategiahankkeeseen palkattiin projektityöntekijä, joka työsti strategiaa yhdessä opiston henkilöstöstä kootun työryhmän kanssa.