Jyvälän kansalaisopiston koulutuksesta pidetään - koonti asiakaspalautteesta syksyltä 2016

Jyvälän kansalaisopiston koulutustarjonnan laatu on säilynyt asiakaspalautteen mukaan erittäin hyvänä. Palautetta koottiin syyskaudella 2016 vajaalta 300 opiskelijalta ja palautteeseen vastaamisprosentti oli hyvä, 60 %.  Kokonaisuudessaan myös palautteen keskiarvo oli erinomainen: 4,7 asteikolla yhdestä viiteen. Palautteesta nousseet kehittämisehdotukset koskivat lähinnä joitakin käytännön järjestelyjä.

Jyvälän opintotarjonta on elämänikäistä ja kokonaisvaltaista. Eniten Jyvälässä järjestettiin syyskaudella kehon ja mielen hyvinvointiin liittyviä aikuisten kursseja. Muita suosittuja kursseja olivat seniorien liikunta-, kieli-, tietotekniikka- ja musiikkiryhmät, lasten musiikki-, kuvataide-, kieli- ja jumpparyhmät, sekä erilaiset musiikin yksityis- ja yhtye- tai ryhmäopinnot niin laulun kuin soittamisen saralla. Naiskuoro Vaput puolestaan on pitkäikäisin ja eniten osallistujia keräävä Jyvälän opiston ryhmä.

”Ruusuja koko tiimille!”

Jyvälän Palokunnankadun uudet tilat saavat opistopalautteessa kiitosta, kuin myös koko Jyvälän helposti tavoitettava toimintaympäristö, joka antaa mahdollisuuden myös ulkona tekemiseen. Myös Jyvälän kurssien opettajia pidetään osaavina ja innostavina. Kursseilta saatiin itseluottamusta sekä tietoja ja osaamista myös harrastuksen omatoimiseen jatkamiseen. Sekä fyysisen, henkisen että sosiaalisen hyvinvoinnin koettiin lisääntyvän joko vanhaa harrastusta jatkettaessa tai uutta aloitettaessa ja toisten kanssa yhdessä toimiessa. Myös Jyvälän asiakaspalvelu saa palautteessa kiitosta ystävällisyydestä ja ammattitaidosta. - Ruusuja haluttiinkin antaa ihan ”koko tiimille”.

Ilmoittaudu mukaan


Jyvälän kevätkauden opistokurssit ovat juuri käynnistyneet ja syksyn tarjonta avataan ilmoittautumiselle jälleen elokuun 22. päivänä. Kurssit täyttyvät nopeasti, joten merkkaahan päivämäärä jo valmiiksi kalenteriin.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan Jyvälän kansalaisopiston kurssitoimintaan!