Jyvälän SUUNTA-hanke (ESR, 2015 - 2016)

Jyvälän SUUNTA-hanke aloitti toimintansa syyskauden 2015 alussa. Jyvälän hanke oli Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoiman SUUNTA – Nuorten vanhempien suunta työuralle -hankekokonaisuuden osahanke. Hanke on toteutettu Keski-Suomessa, Jyväskylän ja Äänekosken seutukunnilla ja pohjoisessa Keski-Suomessa.

Hankkeen kohderyhmänä olivat työhön suuntaavat nuoret (pääasiassa alle 30-vuotiaat) vanhemmat. Hankkeen tavoitteena oli parantaa nuorten vanhempien työ- ja toimintakykyä sekä kehittää heidän tarpeitaan vastaavia, vertaistukea hyödyntäviä ryhmämuotoisia palvelumuotoja.

Ryhmissä nuori on voinut syventää ymmärrystä itsestä, vanhemmuudesta, pohtia arjen selviytymistä ja suuntaa työelämässä sekä tavata muita nuoria vanhempia.