Näky 2 (RAY, 2011 - 2014)

Näky 2 -hankkeen (2011-2014) tavoitteena oli vakiinnuttaa käyttöön Setlementtiliitolle ja sen jäsenyhdistyksille sosiaalisen arvioinnin toimintamalli ja tätä prosessia tukevat sähköiset palvelut.

Hanke tuki setlementtijärjestöjä keräämään tietoa toimintansa sosiaalisista tuloksista, kehittämään ja ohjaamaan toimintaansa kerätyn tiedon pohjalta sekä tekemään tuloksia näkyviksi arviointikertomusten kautta. Hankkeessa kehitettiin tiedonkeruuta, raportointia ja julkaisua tukeva Suuntima-kyselytyökalu.

Näky 2 -hanke oli vuonna 2011 päättyneen Näky -verkostohankkeen seuraaja. Nimi juontui sanoista "näkymättömät tulokset näkyviksi". Jyvälän Setlementti ry:n hallinnoimaa hankketta rahoitti Raha-automaattiyhdistys.