Navigaattori-hanke

Navigaattori-hankkeen tavoitteena on kehittää laadukas, työllistymistä edistävä ohjausmalli nuorille, korkeasti koulutetuille ja/tai luovien alojen työllistettäville. Mallissa huomioidaan osallistujien yksilölliset tarpeet sekä erilaiset lähtökohdat. Yhteistyössä kehitetään osallistujien työelämävalmiuksia ja ammatillista osaamista. Hankkeessa luodaan uudenlaisia työllistämisen tapoja ja uusia työtehtäviä Jyvälään, erityisesti Jyvälän laajenevaan kansalais- ja vapaaehtoistoimintaan. Hankkeen toiminnan tavoitteena on tukea Jyvälän työntekijöiden jatkopolkujen suunnittelua. Hankkeen aikana kehitetään uudenlaisia mentoroinnin tapoja, esimerkiksi ryhmämentorointia ja tuetaan yrittäjyydestä kiinnostuneita yrittäjyyteen.

Kaksivuotinen hanke käynnistyi helmikuussa 2015 ja jatkuu tammikuun 2017 loppuun. Hankkeeseen ohjaudutaan muun muassa Keski-Suomen TE-palvelujen kautta. Rekrytointia tehdään ympäri vuoden ja henkilöt työllistyvät Jyvälän eri toimipisteisiin. Työntekijät toimivat muun muassa lapsi- ja nuorisotyön ohjaajina, siivous- ja kiinteistöalan tehtävissä, toimistotehtävissä, IT-tehtävissä ja muissa asiantuntijatehtävissä.

Mitä Navigaattori-hanke tarjoaa?
  •     työssä oppimista
  •     koulutusmahdollisuuksia työ- ja/tai omalla ajalla
  •     kehityskeskustelut ja henkilökohtaisen tuen
  •     ryhmävalmennusta ja mentorointia
  •     tukea jatkopolkujen suunnitteluun
  •     yksilöllistä tukea työnhakuun työsuhteen aikana


Hanke on Euroopan sosiaalirahaston ja Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittama ja osa Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry:n hallinnoimaa Välikäsi-hankekokonaisuutta. Navigaattori-hanketta hallinnoi Jyvälän Setlementti ry.


Navigaattori-hanke

Projektikoordinaattori
Leena Nukari
leena.nukari(at)jyvala.fi
puh. 040 579 4093

Projektiassistentti
Tuija Talaskivi
tuija.talaskivi(at)jyvala.fi
puh. 040 825 1612