Nuoret vanhemmat (Ely, 2013 - 2014) -hanke

Jyvälän Setlementti ry käynnisti nuorten vanhempien vertaisryhmätoiminnan kesällä 2013. Toiminnan perusideana oli toteuttaa ryhmä- ja yksilötoimintaa, joka tukee nuoria, erityisesti alle 25-vuotiaita vanhempia arjen hallinnassa. Nuoret vanhemmat tarvitsevat vertaissuhteita sekä sensitiivistä tukea aikuiseksi ja vanhemmaksi kasvussaan tilanteessa, jossa sekä nuoruuden kehitysvaihe että vanhemmaksi kasvaminen sijoittuvat samaan ajankohtaan. Toiminnalle saatiin jatkorahoitusta lukuvuodelle 2014-2015.

Nuoruuden, vanhemmuuden ja isäksi tulemisen yhdistävä ja ennaltaehkäisevä, identiteettiä vahvistava vertaisryhmätyö on uudenlainen lähestymistapa. Hankkeessa käynnistettiin kaksi erillista setlementtikentän sukupuolisensitiivisen nuorisotyön mukaista ryhmätoiminnan mallia, erikseen äideille ja isille. Äitityö pohjautuu Helsingin Tyttöjen Talon® Nuoret Äidit työmuotoon ja isä-toimintaa kehitettiin Oiva ja Ilona-hankkeessa toteutetun Keinuisit-ryhmätoiminnan pohjalta, jota on kehitetty mukaillen Poikien Talo-toimijoiden isätyön linjoja. Äiti-toiminta käynnistettiin syksyllä 2013 ja isätoiminta keväällä 2014. Keväällä 2014 äitiryhmiä toteutettiin kaksi ja isätoiminnassa toteutettiin yksilötapaamisia. Isätoiminnan käynnistämisessä oli tärkeää neuvolan ja muun tukea ja ohjausta antavan tahon työntekijöiden tiedottaminen isyyteen liittyvistä tuen tarpeista sekä tuen antamisen mahdollisuuksista.