Oiva ja Ilona

Jyvälän Setlementti ry:n Oiva ja Ilona -toiminnassa toteutetaan ja kehitetään sukupuolisensitiivistä erityisnuorisotyötä. Toiminta on suunnattu pääosin 16-29 -vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille, jotka kokevat tarvitsevansa vahvaa aikuisen tukea. Nuorten kasvuun liittyviä kysymyksiä, elämänhallintaa, osallisuutta ja tunnetaitoja tuetaan yksilötapaamisilla, kohdennetuilla teemaryhmillä ja avoimella toiminnalla. Oivan ja Ilonan tavoitteena on toteuttaa matalan kynnyksen toimintaa nuorisolähtöisesti täydentäen Jyväskylän kaupungin ja verkostotoimijoiden palvelutarjontaa. Lisäksi toiminnan tavoitteena on toimia sukupuolisensitiivisen erityisnuorisotyön asiantuntijana ja lisätä yhteistyötä sukupuolisensitiivisen nuorisotyön toteuttamisessa alueellisten nuorisotoimijoiden välillä.

Oivan ja Ilonan tarkoituksena on tukea nuorten ja nuorten aikuisten henkilökohtaista kasvua, toimijuutta ja sosiaalista vahvistumista. Toiminnassa järjestetään avointa harraste- ja vapaa-ajan toimintaa, kohdennettuja pienryhmiä ja yksilötyötä tarpeen mukaan. Oiva-toiminta keskittyy poikien ja nuorten miesten tukemiseen ja Ilona-toiminta kohdentuu tyttöjen ja nuorten naisten tukemiseen. Toiminnassa huomioidaan sukupuolen moninaisuus, joten myös tytöksi ja pojaksi itsensä kokevat ovat tervetulleita mukaan.

Oivaa ja Ilonaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja Jyväskylän kaupunki vastaa toiminnan tilakustannuksista. Lisätietoja: www.oiva-ilona.fi.