Sukupuolisensitiivisyys

Oiva ja Ilona -toiminnassa käytetään Tyttöjen Talo® -konseptin mukaista sukupuolisensitiivisyyden määritelmää. Sukupuolisensitiivisyys merkitsee herkkyyttä huomioida sukupuolen erilaiset merkitykset nuorten naiseksi tai mieheksi kasvamisessa. Sukupuolisensitiivisessä tyttö- ja naistyössä sekä poika- ja miestyössä tunnistetaan erilaisia tyttönä ja naisena sekä poikana ja miehenä olemisen tapoja, mutta ei tueta toteuttamaan niitä kyseenalaistamatta. Sukupuolisensitiivisessä työssä pyritään purkamaan, avaamaan ja laajentamaan sukupuolirooleja sekä sukupuolittuneita käyttäytymismalleja sukupuolen moninaisuus huomioiden.

Sukupuolisensitiivisessä työssä tuetaan pohtimaan ja löytämään omannäköinen identiteetti ja tapa olla moninaisten mallien ja vaihtoehtojen joukosta. Naiseus ja mieheys ovat moniulotteista ja ristiriitaistakin, eikä ole olemassa yhtä oikeaa tapaa olla. Sukupuolisuuden ja oman sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin pohtiminen on merkittävä asia, jossa lapsi ja nuori tarvitsee tukea ja tilaa.

Erilaisia, samanlaisia, yhtä tärkeitä

Sukupuolisensitiivisessä työssä tunnistetaan ja ymmärretään tyttöjen ja poikien erilaiset kasvun ja kehitykset erityiskysymykset ja korostetaan sitä, että tyttöjen ja poikien kasvun kipukohdat ovat pitkälti sukupuolisidonnaisia. Samalla tiedostetaan myös niitä erityiskysymyksiä, joita tytöillä ja naisilla tai pojilla ja miehillä meidän ajassamme on. Sukupuolisensitiivinen työ merkitsee oman sukupuolen nostamista esiin myönteisenä voimavarana. Tästä puhutaan myös tyttö- tai poikaerityisyytenä.