Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia Jyvälässä

Tule vapaaehtoistoimintaan Jyvälään!
 
Voit toimia esimerkiksi…

•    apuohjaajana lasten ja nuorten ryhmissä, auttavina käsinä leireillä
ja tapahtumajärjestelyissä tai vaikkapa atk-ohjaajana kansalaistoiminnan Tietsikkakerhossa. Lue lisää nuorisotoiminnasta ja kansalaistoiminnasta. Ota yhteyttä: p. 050 465 8341, Heidi.
•    mummona tai pappana alakouluikäisille lapsille Mummolan
iltapäivässä. Lue lisää Mummolasta. Ota yhteyttä: p. 050 465 8378, Johanna.
•    apuna Oivan ja Ilonan peli-illoissa ja avoimissa ryhmissä. Lue lisää Oivasta ja Ilonasta. Ota yhteyttä:  p. 040 163 0312, Annemari.
•    Suomeen ja suomen kieleen tutustuttajana Avaimet onnistumiseen–koulutuksessa (p. 040 588 2380, Roija) tai Monikulttuurisessa Iltakoulussa (p. 040 776 8328, Riitta). Lue lisää Avaimet onnistumiseen -koulutuksesta sekä Iltakoulusta.

Miten mukaan, kun toiminta kiinnostaa?
•    Soita tai lähetä postia: vapaaehtoistoiminta@jyvala.fi
•    Kerro rohkeasti myös omat vapaaehtoistyön ideasi!


Tervetuloa!